Obec Radostov <-->

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony,předpisy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
zákon č. 250/2000 SB. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
Zákon 14/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

PŘEDPISY

Název vyhlášky Účinnost
Organizační řád 4.6.2018
Pracovní řád

4.6.2018

Spisový a skartační řád obce Radostov

19.2.2018

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad  1. 1. 2015
Směrnice o veřejných zakázkách 1/2017

6.2.2017

OZV č. 1-2019 - MŠ - společný školský obvod.pdf

4.12.2019

OZV č. 2-2019 - ZŠ - společný školský obvod.pdf

4.12.2019

OZV č. 1-2020 - poplatek za psů.pdf

10.2.2020

 

Rozvojový dokument

Název dokumentu Účinnost
Rozvojový strategický dokument obce Radostov 2014 - 2020 23.3.2015